ADOPCJA

Drukuj
Kategoria: Akcje
Opublikowano o. Gerwazy Podworski ofm

Dzieci są skarbem w każdej kulturze. Są skarbem i przyszłością Kościoła. Jednocześnie w krajach ubogich, gdzie prawo i jego przestrzeganie ma jeszcze wiele do życzenia to dzieci właśnie cierpią najbardziej. Są one często zaniedbane, niedożywione, podlegają różnego rodzaju formom wykorzystywania i cierpienia.

Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do edukacji. Poprzez edukację rozwija się poziom człowieczeństwa, samoświadomości istnienia i otwierają się nowe, szersze perspektywy na lepszą przyszłość. W krajach afrykańskich rządy nie są w stanie zapewnić dzieciom darmowej edukacji tak jak ma to miejsce w krajach rozwiniętych. W wielu przypadkach zadanie to spada na barki misjonarzy. To oni budują szkoły, organizują nauczycieli i starają się zapewnić ciągłość nauczania dla swoich podopiecznych.

Mając to na uwadze nasz Sekretariat Misyjny postanowił przyłączyć się do akcji organizowania funduszy, które pomogą afrykańskim dzieciom korzystać z prawa do nauki. Mamy tę świadomość, że jeśli pomożemy nawet jednemu dziecku, będzie to jeden odmieniony dzięki nam ludzki los. Jedno życie któremu dano szansę i nadzieję. „Adopcja serca na odległość” polega na opłacaniu szkoły dla dziecka mieszkającego na terenach misyjnych. Wybierając z poniżej podanych opcji możemy zobowiązać się do wykształcenia młodego człowieka. Dania mu szansy. Wsparcie finansowe zostanie przekazane misjonarzom odpowiedzialnym za program w Kongo lub w Ugandzie za pośrednictwem naszego Biura MUTIMA. Różnica w wysokości opłat za czesne wynika z różnego poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu nauczania w tych krajach.

Ważna jest świadomość i odpowiedzialność podejmowanej przez nas decyzji. Zobowiązanie podjęte powinno być za wszelką cenę dochowane, aby nie doprowadzić do sytuacji, że dziecko chodzące już do szkoły zostało nagle „osierocone” i musiało przerwać edukację. Poniżej podane są różne opcje pomocy.

UGANDA 2018

1. Dziecko w szkole podstawowej

a) bez internatu z przyborami szkolnymi i jednym posiłkiem dziennie to 400 zł PLN rocznie.

b) z internatem z pełnym wyżywieniem (co jest niezmiernie istotne) w misyjnej szkole, jednej z najlepszych w regionie dającej świetne wykształcenie wynosi 840 rocznie. W obu przypadkach do pierwszego roku należy doliczyć 100 zł PLN na uniform, materac i przybory szkolne.

c) Rodzinny Dom Dziecka. W miejscowości Mbarara dziewięcioro dzieci zostało zaadoptowanych przez afrykańską rodzinę. Mieszkają razem z dziećmi tej rodziny chodząc do szkoły. Wsparcie polegające na opłaceniu czesnego w szkole wynosi 1800 zł PLN rocznie.

http://www.misje.bernardyni.pl/index.php/site-map/rodzinny-dom-dziecka

2. Dziecko w szkole średniej

a) bez internatu z jednym posiłkiem dziennie 840 zł PLN rocznie

b) z internatem i pełnym wyżywieniem 1200 zł PLN rocznie, w pewnych przypadkach jest to  1500 zł PLN rocznie.

3. Centrum dwuletnie dla dziewcząt z internatem i pełnym wyżywieniem 1200 zł PLN rocznie. To centrum prowadzi siostra Angelika Chyła.

4. Uniwersytet Możliwa jest tylko bezpośrednia pomoc konkretnemu dziecku ze względu na dużą rozbieżność cen w zależności od rodzaju podjętych studiów. Obecnie mamy młodzież oczekującą na "Przybranego Rodzica". Ich czesne jest w przedziale od 2000 do 4700 zł PLN rocznie. Prosimy zatem o kontakt z Biurem w tej sprawie.

Zobowiązanie może obejmować jeden rok edukacji, kilka lat lub cały okres trwania szkoły. Nie powinno się rezygnować z pomocy w połowie trwania roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z podjętego zobowiązania należy bezzwłocznie poinformować o tym Sekretariat Misyjny!

Sekretariat postara się przyporządkować każdemu ofiarodawcy konkretne dziecko i w miarę możliwości informować „Przybranego Rodzica” o jego postępach w szkole. Ze względów różnic kulturowych i dla dobra obu stron nie jest możliwy bezpośredni kontakt pomiędzy dzieckiem a „Przybranym Rodzicem”.

Tutaj można ściągnąć formularz który należy wypełnić i przesłać na adres sekretariatu:

 

Franciszkański Sekretariat Misyjny MUTIMA
Ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. kom. 506 - 249 - 452

sekretarz ewangelizacji o. Gerwazy tel. 33 8765 499; 8766 304; 33 8765 301; wew. 244

Czesne można wpłacać na konto FSM:

Bank Zachodni WBK w Krakowie
75 1500 1142 1211 4003 4118 0000

Franciszkański Sekretariat Misyjny MUTIMA
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 338766304 w. 244/237 ; 506 249 452

Bank Zachodni W.B.K. S.A. oddział w Krakowie
75 1500 1142 1211 4003 4118 0000