Rodzinny dom dziecka

Drukuj
Kategoria: Stałe artykuły
Opublikowano fr. Teofil, OFM

 

Rodzinny dom dziecka

o. Rufin Razowski, OFM, przez trzy lata pracował w Mbarara, Uganda. Zaopiekował się tam rodziną. Pomógł sfinansować remont domu, zaopatrywał w najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, opłacał czesne w szkole. Pewnego dnia przyszło do niego natchnienie i poprosił rodzinę której pomagał, aby zaadoptowała sierotę, jako znak wdzięczności Panu Bogu za opatrznościową pomoc jaką otrzymała. Tak też się stało. Od września 2012 roku w nowo wybudowanym domu zamieszkuje rodzina „zastępcza” z zaadoptowanymi dziećmi. Adopcja nie jest pełna, prawna. Jest to raczej użyczenie domu sierotom na czas trwania szkoły. Rodzina ma dwoje własnych dzieci.

 

 

 

Geniusz i prostota pomysłu polega na tym, że osierocone, najczęściej przez AIDS, dzieci nie muszą przebywać w zbiorowym domu dziecka. Warunki tam są opłakane.  Brak podstawowych rzeczy, a co najważniejsze brak zainteresowania i miłości. Wybrane dziewczynki (taki był wybór o. Rufina podyktowany złą sytuacją społeczną kobiet w Ugandzie) mieszkają w normalnej rodzinie, doświadczając troski i miłości. Mogą również uczęszczać do dobrej szkoły co daje wielką nadzieję na samowystarczalność w przyszłości. Wakacje dzieci spędzają u swoich krewnych: wujków, babć, kuzynostwa. Dzięki temu nie tracą więzi ze swoim plemieniem, klanem i rodziną biologiczną.

 

 

 

 Radością napawa również fakt iż znalazła się już druga rodzina zainteresowana taką formą pomocy osieroconym dzieciom.

W wybudowanym przez o. Rufina domu istnieją trzy pokoje do wynajęcia dla studentów pobliskiego uniwersytetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu projekt samofinansuje opłaty prądu, wody i częściowo wyżywienia. Problemem jest jednak opłacanie szkoły. Jeden trymestr w szkole podstawowej kosztuje 200 000 szylingów czyli ok. 100 $. Zatem jeden rok edukacji, nie licząc innych potrzeb szkolnych jak materiały, książki ubrania…

 

 

kosztuje 300$ (940 PLN). Obecnie w domu dziecka o. Rufina przebywa dziewięcioro dzieci. Oznacza to iż rocznie tylko na opłacenie szkoły potrzebne jest 2700$ (8 460 PLN).

 

 

 

 

 

Podoba nam się prostota i wartość zaangażowania lokalnej rodziny w ten projekt, dlatego chcemy go promować w naszym biurze misyjnym MUTIMA. Każdy kto chciałby przyczynić się do tej szlachetnej sprawy zachęcamy do wpłat na nasze konto:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt Bank S.A. oddział w Krakowie


75 1500 1142 1211 4003 4118 0000

z dopiskiem “Dom o. Rufina”

                  Można również zaadoptować konkretnego mieszkańca „domu”. W tym celu proszę się skontaktować z biurem MUTIMA.

Franciszkański Sekretariat Misyjny MUTIMA
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 338766304 w. 244/237 ; 506 249 452

Bank Zachodni W.B.K. S.A. oddział w Krakowie
75 1500 1142 1211 4003 4118 0000